ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH cz.3

Kolejnym rozwiązaniem prawnym, które chcemy omówić w cyklu artykułów dotyczących zabezpieczenia płatności w transakcjach handlowych, jest zastaw.  Jest to druga, po omawianym poprzednio wekslu formuła zabezpieczenia.

NOWE WYZWANIA ORGANIZACYJNE DLA SPÓŁEK AKCYJNYCH

Rok 2020 (a zwłaszcza kolejny 2021) przyniesie dla spółek akcyjnych zmiany o bardziej fundamentalnym znaczeniu. Z dniem 1 stycznia 2021 r. docelowo utracą moc obowiązującą papierowe dokumenty akcji.

ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH (2)

Tym artykułem chcemy kontynuować cykl dotyczący zabezpieczenia płatności w transakcjach handlowych. Jako pierwszą proponujemy instytucję weksla (trasowanego), jako jedną z najprostszych a zarazem najtańszych i w miarę skutecznych form zabezpieczenia.

NOWELIZACJA PRZEPISÓW KODESKU SPÓŁEK HANDLOWYCH NA ROK 2020

Od 1 marca 2020 r. wejdą w życie zmiany kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) w zakresie procedury przekształcania spółek. Zmiany obejmują także prostą spółkę akcyjną, która także może zostać wybrana jako docelowa spółka przekształcona.

Centralny Rejest Beneficjentów Rzeczywistych

W lipcu zeszłego roku weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obecnie zaczynają obowiązywać bardzo ważne z perspektywy przedsiębiorców postanowienia.

KLAUZULE W UMOWACH INWESTYCYJNYCH

W przypadku sukcesu startupu, jego pomysłodawca prędzej czy później zetknie się z kwestiami związanymi z uzyskaniem dofinansowania swojego biznesu przez podmiot trzeci oraz koniecznością negocjowania umowy inwestycyjnej.

Jubileusz 15-lecia DDRP

W październiku 2019 roku nasza Kancelaria świętowała jubileusz 15-lecia działalności na rynku usług prawnych.
Rejestracja znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego

Mamy nadzieję, że nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielką wartość może przedstawiać znak towarowy...
kara za brak rodo

Prawie milionowa kara za naruszenie RODO

W dniu 15 marca 2019r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak - Jomaa wydała decyzję stwierdzającą naruszenie obowiązków...
restrukturyzacja w pigułce

Restrukturyzacja w pigułce

Każdy podmiot, który jest niewypłacalny lub któremu grozi niewypłacalność, a więc jego sytuacja ekonomiczna wskazuje...
sprzedaż przedsiębiorstwa

Sprzedaż przedsiębiorstwa

W czasach intensywnego rozwoju firm technologicznych sektora high - tech czyli tzw. Start-up’ów szczególnego znaczenia nabiera kwestia inwestycji...
kara umowna

Kara umowna

Analiza reprezentowanych ostatnio nurtów w orzecznictwie sądów powszechnych wskazuje na pojawienie się pewnych kontrowersji wokół praktycznego...
samochód z zagranicy, danina w Polsce

Samochód z zagranicy, danina w Polsce

Ostatnio na terenie kraju, a zwłaszcza w Polsce południowej, widać wyraźnie zwiększenie się ilości samochodów, i to często z wyższej półki cenowej a nawet luksusowych...
Konstytucja bez preambuły.

Konstytucja bez preambuły

Według przedstawionego przez Bank Światowy raportu „Doing business”, porównującego warunki prowadzenia biznesu w 190 krajach świata Polska obecnie zajmuje ogólne 27 miejsce...
rezygnacja członka zarządu

Rezygnacja członka zarządu

Ostatnio wielokrotnie w praktyce spotykamy się z zagadnieniem wygaśnięcia mandatu członka zarządu w spółce kapitałowej na skutek złożenia rezygnacji. Najczęstszą przyczyną takiej sytuacji jest brak porozumienia pomiędzy...
przedawnienie przepisow

Przedawnienie roszczeń o zwrot kosztów

Kancelaria ostatnio wygrała dla jednego z naszych klientów sprawę dotyczącą zapłaty zryczałtowanych kosztów dochodzenia należności w wysokości równowartości w złotych kwoty 40 EUR, którą może naliczyć każdy wierzyciel...
Rodo

(R)ewolucja w ochronie danych osobowych

W dniu 25 maja 2018r. zacznie obowiązywać tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych...
rękojmia i gwarancja

O rękojmi i gwarancji raz jeszcze

Uprawnienia z rękojmi i gwarancji są od siebie całkowicie niezależne. Odmienność dotyczy nie tylko źródła ich ustanowienia, ale także ich przedmiotu, zakresu oraz czasu trwania. Temat jest niezwykle istotny i mający swój szeroki wymiar praktyczny...
Zakaz Konkurencji dla Menadżerów

Zakaz konkurencji dla Menadżerów cz. 3

Jeszcze w okresie obwiązywania umowy o pracę lub po jej zakończeniu pracodawca może z pracownikiem zawrzeć umowę o powstrzymaniu się od pracy na rzecz podmiotów konkurencyjnych po ustaniu stosunku pracy...
Zakaz Konkurencji dla Menadżerów

Zakaz konkurencji dla Menadżerów cz. 2

Kolejny zakaz rangi ustawowej znajduje się w ustawie Prawo spółdzielcze, która przewiduje, że członkowie rady i zarządu spółdzielni nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako...
Zakaz Konkurencji dla Menadżerów

Zakaz Konkurencji dla Menadżerów cz.1

Mówi się, że w biznesie najważniejszy jest pomysł.  Podstawą sukcesu jest znalezienie takiego rodzaju działalności, w zakresie produkcji lub usług, którego efekty będą kupowane i pozwolą osiągnąć dodatni efekt ekonomiczny...