Rejestracja znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego

Mamy nadzieję, że nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielką wartość może przedstawiać znak towarowy...
kara za brak rodo

Prawie milionowa kara za naruszenie RODO

W dniu 15 marca 2019r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak - Jomaa wydała decyzję stwierdzającą naruszenie obowiązków...
restrukturyzacja w pigułce

Restrukturyzacja w pigułce

Każdy podmiot, który jest niewypłacalny lub któremu grozi niewypłacalność, a więc jego sytuacja ekonomiczna wskazuje...
sprzedaż przedsiębiorstwa

Sprzedaż przedsiębiorstwa

W czasach intensywnego rozwoju firm technologicznych sektora high - tech czyli tzw. Start-up’ów szczególnego znaczenia nabiera kwestia inwestycji...
kara umowna

Kara umowna

Analiza reprezentowanych ostatnio nurtów w orzecznictwie sądów powszechnych wskazuje na pojawienie się pewnych kontrowersji wokół praktycznego...
samochód z zagranicy, danina w Polsce

Samochód z zagranicy, danina w Polsce

Ostatnio na terenie kraju, a zwłaszcza w Polsce południowej, widać wyraźnie zwiększenie się ilości samochodów, i to często z wyższej półki cenowej a nawet luksusowych...
Konstytucja bez preambuły.

Konstytucja bez preambuły

Według przedstawionego przez Bank Światowy raportu „Doing business”, porównującego warunki prowadzenia biznesu w 190 krajach świata Polska obecnie zajmuje ogólne 27 miejsce...
rezygnacja członka zarządu

Rezygnacja członka zarządu

Ostatnio wielokrotnie w praktyce spotykamy się z zagadnieniem wygaśnięcia mandatu członka zarządu w spółce kapitałowej na skutek złożenia rezygnacji. Najczęstszą przyczyną takiej sytuacji jest brak porozumienia pomiędzy...
przedawnienie przepisow

Przedawnienie roszczeń o zwrot kosztów

Kancelaria ostatnio wygrała dla jednego z naszych klientów sprawę dotyczącą zapłaty zryczałtowanych kosztów dochodzenia należności w wysokości równowartości w złotych kwoty 40 EUR, którą może naliczyć każdy wierzyciel...
Rodo

(R)ewolucja w ochronie danych osobowych

W dniu 25 maja 2018r. zacznie obowiązywać tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych...
rękojmia i gwarancja

O rękojmi i gwarancji raz jeszcze

Uprawnienia z rękojmi i gwarancji są od siebie całkowicie niezależne. Odmienność dotyczy nie tylko źródła ich ustanowienia, ale także ich przedmiotu, zakresu oraz czasu trwania. Temat jest niezwykle istotny i mający swój szeroki wymiar praktyczny...
Zakaz Konkurencji dla Menadżerów

Zakaz konkurencji dla Menadżerów cz. 3

Jeszcze w okresie obwiązywania umowy o pracę lub po jej zakończeniu pracodawca może z pracownikiem zawrzeć umowę o powstrzymaniu się od pracy na rzecz podmiotów konkurencyjnych po ustaniu stosunku pracy...
Zakaz Konkurencji dla Menadżerów

Zakaz konkurencji dla Menadżerów cz. 2

Kolejny zakaz rangi ustawowej znajduje się w ustawie Prawo spółdzielcze, która przewiduje, że członkowie rady i zarządu spółdzielni nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako...
Zakaz Konkurencji dla Menadżerów

Zakaz Konkurencji dla Menadżerów cz.1

Mówi się, że w biznesie najważniejszy jest pomysł.  Podstawą sukcesu jest znalezienie takiego rodzaju działalności, w zakresie produkcji lub usług, którego efekty będą kupowane i pozwolą osiągnąć dodatni efekt ekonomiczny...