AGNIESZKA ZINEK

Agnieszka Zinek ukończyła z wyróżnieniem wydział Prawa na Uniwersytecie Śląskim w 2011r., a część studiów realizowała we Francji na Université Paris XII. Następnie odbyła aplikację radcowską i w 2015r. została wpisana na listę Radców Prawnych. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę, w szczególności poprzez udział w programie Introduction to English Law and the Law of the European Union organizowanym przez University of Cambridge we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, czy też zrealizowanie studiów podyplomowych na kierunku Podatki w Wyższej Szkole Bankowej.

Doświadczenie zawodowe od początku kariery zdobywa w obszarze obsługi przedsiębiorców dbając o bieżące zabezpieczenie ich interesów, jak również ochronę ich praw w procesach sądowych. Agnieszka Zinek przeprowadza procesy przekształceniowe, fuzji i przejęć ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień antymonopolowych. Swoją specjalizację rozwija w obszarze własności intelektualnej i nowych technologii a także w zakresie prawa mediów i reklamy.

EDUKACJA

  • Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa
  • Stypendium naukowe w ramach programu Erasmus we Francji, Université Paris XII w Paryżu
  • Certificate in an Introduction to English Law and the Law of the European Union, British Law Centres we współpracy z Uniwersytetem Śląskim
  • Studia podyplomowe na kierunku Podatki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
  • Aplikacja w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach

PRZYNALEŻNOŚĆ

  • Członkostwo w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych wraz z ochroną praw w postępowaniach sądowych. Obsługa procesów inwestycyjnych, koncentracji, przekształceń oraz prowadzenie postępowań antymonopolowych. Zabezpieczenie własności intelektualnej i ochrona nowych technologii. Prawo mediów i reklamy.