BEATA PAWLAS

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Śląskim. Od lipca 2007 r. współpracuje z Kancelarią Danecki Dec Radcowie Prawni Sp. p. z siedzibą w Katowicach –  wcześniej jako aplikantka radcowska, a od 2011r. jako radca prawny. Od początku kariery zawodowej zajmuje się kompleksową obsługą spółek (także w strukturach grup kapitałowych) i przedsiębiorców m.in. z branży energetycznej, budowlanej, hutniczej, a także sportowej (w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz New Connect). Prowadzi spory sądowe z zakresu prawa cywilnego, handlowego, medycznego z szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Specjalizuje się i doradza w sprawach związanych z ochroną praw autorskich, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, ochroną danych osobowych, prawem reklamy, zagadnieniami z zakresu e-commerce.

EDUKACJA

  • Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa
  • Aplikacja w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach

PRZYNALEŻNOŚĆ

  • Członkostwo w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych. Sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie umów i kontraktów. Opiniowanie i tworzenie regulacji wewnętrznych dot. ładu korporacyjnego, sporządzanie opinii prawnych. Udział w audytach prawnych (due diligence). Prowadzenie sporów sądowych m.in. z zakresu prawa cywilnego, prawa  gospodarczego, prawa pracy. Zagadnienia dotyczące własności intelektualnej, w szczególności dla branży reklamowej, IT i e-commerce.